Vitamín K je v tucích rozpustný vitamín potřebný pro kompletní syntézu některých bílkovin.

Krevní srážlivost

 • Vitamín K je nezbytný pro srážení krve, protože je využíván při syntéze proteinu Gla, který se podílí na funkci krevních destiček.388

Zdraví kostí

 • Nízké hladiny vitamínu K jsou spojovány s nedostatečnou kostní hmotou, osteoporózou a rizikem zlomenin.388
 • Dále je vitamín K také spojován s hladinou osteokalcinu, což je látka podílející se na stavbě kostí pro svou úlohu v procesu reabsorpce.388
 • Výzkum ukázal, že vitamín K snižuje vylučování vápníku močí a zvyšuje množství kostní hmoty.

Podpora kardiovaskulárního systému

 • Má se za to, že nedostatečné hladiny vitamínu K mohou vést ke kalcifikaci cévních stěn, snižování jejich elasticity, a tudíž i ke zvyšování rizika tvorby aterosklerotických plátů kvůli poškození endotelu.390

Možné podpůrné působení:

 • Zdraví kostí
 • Osteoporóza
 • Kardiovaskulární systém (vitamín K2)
 • Nadměrné krvácení kvůli špatnému tvoření strupů
 • Nadměrné menstruační krvácení (menorhagia)
 • Prevence krvácení u novorozenců

KONTRAINDIKACE / INTERAKCE S JINÝMI LÁTKAMI:

Nejsou známé.

Vitamín K1 a Vitamín K2 zakoupíte na: https://www.vitaminysolgar.cz/vitaminy/

 

Reference:

388. Vermeer C. Vitamin K: the effect on health beyond coagulation – an
overview. Food & Nutrition Research. 2012;56:10.3402/fnr.v56i0.5329.
389. Palacios C. The role of nutrients in bone health, from A to Z. Critical
reviews in food science and nutrition. 2006; 46(8):621-8.
390. Schurgers LJ, Cranenburg EC, Vermeer C. Matrix Gla-protein: the
calcification inhibitor in need of vitamin K. Thrombosis and haemostasis.
2008; 100(4):593-603.

 

Přidružené články: 
Vitamín K2 účinný při revmatoidní artritidě (RA)